Das Team


Christiane Ritt

Physiotherapeutin
Bobath-Therapeutin
Manualtherapeutin
Lymphdrainagetherapeutin

 

Simone Pape

Rezeption

Tel.: 0209 - 20 58 58